Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
HENRIKSDAL
AKTUELLT FAKTA KONTAKTA OSS BYSTUGAN PAPPADAGIS
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
BYSTUGAN
NYHETER
Henriksdalsbladet

Bystugan är byns gemensamma centrum

- Bystugan är byns absoluta samlingspunkt. Förutom att byföreningen själv ordnar aktiviteter används den av andra organisationer och för privata sammankomster.


Bystugan byggdes i början 1900-talet av byns bönder för att man skulle få ett skolhus i byn. Man valde Sandplatsen till byggplats på skifteslagets mark. De flyttade dit en stuga som hade byggts av Emil Granqvists far i Storängen vid Härkmeriån mellan Åliden och Back. Bystugans allra första fas bestod således av en liten timrad byggnad.

I och med att skolhuset byggdes till år 1949 började man använda Bystugan som namn på fastigheten. I oktober 1952 invigdes nuvarande festsalstillbyggnad. Skolverksamheten upphörde i byn 1973 på grund av för många elever. El- värme installerades på 70-talet.

Bystugan har alltså från allra första början varit i byns ägo. Idag ägs den av Henriksdals byförening r.f.

Den stora renoveringen 1989

I januari 1989 påbörjades en fullständig grundrenovering av Bystugan. Isolering, vatten in och ut, moderna bekvämligheter o.s.v. Renoveringsarbetet utfördes till största delen på talko. Medel erhölls från Undervisningsministeriet. Den nyrenoverade Bystugen återinvigdes 2 juli 1989 av försvarsminister Ole Norrback.

Bystugan för liten

1991 aktualiserades en utbyggnad av Bystugan. Nu planerades storkök, rum för uthyrning, rum för mottagningar m.m. November 1991 inleddes arbetet och den förstorade Bystugan stod klar i februari 1992. Svenska kulturfonden bidrog med en ansenlig summa pengar för utvidgningen.


Bystugans byggprojektet

Dags att förstora Bystugan igen 2004

Nu skriver vi 2004 och  Bystugan skall ytterligare en gång förstoras, nu mot söder. Salen är för liten för våra evenemang. Finansiering har erhållits via ett landsbygdsutvecklingsprogram som heter ALMA och pengarna kommer från EU, stat och kommun. 25 % av byggbudgeten tas ur egna medel.

Bystugans renoveringar har fortsatt under åren med bland annat fönsterbyten, el-batterierna samt montering av luftvärmepumpar.

 

Ansvarig utgivare: Henriksdals byförening r.f.     Senast modifierad: 23.2.2018